بررسی پروژه میلوژی!

همیشه بررسی مورد ها ( cases ) و پروژه های موفق میتوانند در درک بهتر مسایل، نحوه اجرای قواعد و یادگیری عمیق تر کمک کنند.

حالا اولین مورد تجربه کاربری ای که میخوایم بررسی کنیم، پروژه میلوژی هست.

اما، میلوژی چیست؟

طبق تعریفی که مدیران این وبسایت کردند :

میلوژی پروژه ای است برای افرادی که به بالا بردن کیفیت ابعاد زندگی از راه شناخت بهتر خود اهمیت می دهند.

طبق شعاری که میلوژی دارد : خودت را بشناس و هدفگذاری کن.

به این نتیجه می رسیم که میلوژی سرویسی برای شناخت بهتر شخصیت خود، ارتقای سطح زندگی و کمک به پیشرفت در کار و زندگی می باشد. (بیشتر بخوانید…)