افسانه ۲۵ :#اگر کاربردپذیری خوبی وجود داشته باشد ، زیبایی اهمیت ندارد!

مطالعه سایر افسانه ها : http://www.uxcom.ir/category/ux-myths

 

برخی از متخصصان کاربرد پذیری هیچ اهمیتی برای زیبایی قائل نیستند و علتشان هم وجود سایت های محبوب اما با ظاهری نازیبا هست… ( مثل www.craigslist.org )

اما بهرحال ، سرویس های زیبا ، بهتر کار میکنند… تحقیقات ثابت کرده که ظاهر برروی تجربه کاربری  محصولی  بسیار تاثیر دارد…

اگر سایتی ظاهری دلپذیر داشته باشد ، کاربران با آن راحت تر و بهتر ارتباط برقرار کرده و از آن سرویس استفاده میکنند… .