افسانه ۳۳ :#کاربران موبایل ، حواس پرت هستند!

مطالعه سایر افسانه ها : http://www.uxcom.ir/category/ux-myths

 

دیدگاهی که ما درباره کاربران موبایلی داریم ، اینست که بسیار حواس پرت هستند و توجه زیادی به سایت یا نرم افزار ندارند.

اما دقیقا اینطور نیست…!

درسته که کاربران موبایلی تمرکز برروی سایت یا نرم افزار ندارند، اما این مخصوص این افراد نیست. ما در هنگام استفاده از کامپیوتر هم تمرکز کامل نداریم… هنگام رانندگی هم همینطور… .

۶۷ % زمانی که ما از کامپیوتر استفاده میکنیم ، همزمان از وسیله دیگری هم استفاده میکنیم… اما درباره موبایل های هوشمند ، این عدد به ۵۷ % میرسد. ( طبق تحقیقات گوگل )

۸۶جالبه که % ما در حین رانندگی ، درحال نوشیدن و یا خوردن چیزی هستیم! ( طبق مقاله ای در healthy day )

 

چندتا نکته درباره موبایل :

  • امروزه ما بیشتر از کامپیوتر ، از موبایلمون استفاده میکنیم.
  • ۹۶ % افرادی که رادیو گوش میدهند ، به کمک موبایل این کار را می کنند.استفاده از عکس ها و گرفتن عکس ها ( ۹۶ % افراد)، استفاده از نقشه ها ( ۹۰% افراد ) ، بازی ها ( ۸۶ % ) ( طبق تحقیقات comscore )
  • ۳۰ درصد کاربران فعال فیسبوک ، بوسیله موبایل به این سرویس سرمیزنند و این عدد رو به افزایش است . (این آمار متعلق به یکسال پیش است… پس قطعا الان بیشتر شده! ) (منبع : theverge )