افسانه بیست و یکم :#مردم میتوانند چیزی که میخواهند را بیان کنند!

مطالعه سایر افسانه ها : http://www.uxcom.ir/category/ux-myths

افسانه بیست و یکم :#مردم میتوانند چیزی که میخواهند را بیان کنند!

هنوز که هنوزه، برخی سرویس ها و وبسایت ها به تمامی گفته های کاربرانشان درباره تغییرات لازم الاجرا اعتماد میکنند.

باید بدانید که، آنها ممکن است در لحظه ای از چیزی خوششان بیاید، اما نمیتوان به عکس العمل آنها در آینده اطمنان داشت. کاربران ایده آل گرا فکر میکنند و اصلا نمیدانند نتیجه فلان کاری، دقیقا چه خواهد بود!

این نکته رو درنظر بگیرید که : تفاوت بسیاری بین تصور کردن چیزی با استفاده کردن آن وجود دارد!!!

البته این حرف، به این معنا نیست که از کاربرانتان نپرسید، بلکه منظور اینست کهف باید یاد بگیرید چگونه بپرسید و چگونه گفته های آنها را برای خودتان ترجمه کنید.چ

هنری فورد (Henry Ford) می گوید :” اگر از مردم می پرسیدیم که شما چه میخواهید، قطعا میگفتند که اسبی با سرعت بیشتری میخواهیم.”

فقط چند دقیقه به جمله آقای فورد فکر کنید… .

About احسان موسوی

احسان موسوی :: طراح تجربه کاربری

One thought on “افسانه بیست و یکم :#مردم میتوانند چیزی که میخواهند را بیان کنند!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *